Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u ožujku 2020.

Ppozivamo vas na predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri koje će se održati u srijedu, 11. ožujka 2020. godine (druga srijeda u ožujku) u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Debata u nastavi" održat će Dorotea Brajković.

Sažetak:
Pojam debate široko je prisutan u svakodnevnom govoru od političkih debata do onih prijateljskih nakon filma ili predstave. Što je debata zapravo i zašto nam je važna, te kako se njezini elementi mogu koristiti u nastavi, glavna su pitanja kojima će se baviti predavanje. Predstavit će se načini strukturiranja rasprave na satu kojima bi se potaknula veća interakcija učenika s nastavnim sadržajem, kao i kako pružiti povratne informacije na održane debatne govore.

O predavačici:
Dorotea Brajković studentica je studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Debatom se bavila kroz debatni klub Sagitto i bila članom Hrvatske debatne reprezentacije. Radionicu o primjeni debate u nastavi prvi je puta provela na skupu srednjoškolskih nastavnika održanog u V. gimnaziji 2018. godine.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije
 predavanje u veljači 2020.

Prvo predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a održat će se u srijedu, 5. veljače 2020. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Povezanost geografije i matematike na primjeru terenske nastave iz geografije" održat će Marija Ujlaki.

Sažetak:
Kroz predavanje ću predstaviti povezanost matematike s geografijom prema novom kurikulumu geografije i malo usporediti s dosadašnjom prema Nastavnom planu i programu. Na primjeru terenske nastave geografije u 8.razredu, prikazat ću korelaciju na konkretnom primjeru. Na toj terenskoj nastavi koristila sam nekoliko digitalnih aplikacija, a za dvije od njih (QR kod i ARKOD) prikazat ću mogućnosti i prednosti primjene digitalnih alata.

O predavačici:
Marija Ujlaki, profesorica geografije i povijesti ima 20 godina radnog iskustva u osnovnoj školi, savjetnica je. Radi u OŠ Dragutina Domjanića u Svetom Ivanu Zelini. O sebi kaže: Volim geografiju i putovanja, volim i povijest, djecu i svoj posao, često sam u potrazi za novim idejama i znanjima kako bih bila u toku ali i unaprijedila svoj rad i nastavu.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a

predavanje u prosincu 2019.

 

Pozivamo vas na predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri koje će se održati u srijedu, 4. prosinca 2019. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "10 godina državne mature" održat će Jagoda Krajina.

Sažetak:
Deseta državna matura, DM, je iza nas. Kako je krenula i kako se razvijala te kakva će biti ubuduće? Kako se rade ispiti iz Matematike? Što sve vidimo kada ocjenjujemo ispite? Koji su zadatci pristupnicima „teški“? Jesmo li što naučili iz ispita DM i što smo primjenili u nastavi Matematike? Kroz konkretne primjere osvrnut ću se na tipične pogreške i izazove s kojima se susreću pristupnici, ali i ocjenjivači.

O predavačici:
Jagoda Krajina, mag. educ. math., profesor savjetnik, profesorica je matematike u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića u Zagrebu. Članica je stručne radne skupine za izradu i razvoj ispita i ispitnih materijala za državnu maturu iz Matematike od početka toga projekta do danas.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u studenom 2019.

Pozivamo vas na predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri koje će se održati u srijedu, 6. studenog 2019. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Novosti u vrednovanju" održat će Zrinka Korbar.

Sažetak:
Novim kurikulumom došlo je i do promjena u načinu vrednovanja. Ovim predavanjem pokušat ću vam prenijeti svoja iskustva u vrednovanju, izradi lista za samoprocjenu, kratkih provjera, samovrednovanja i vršnjačkog vrednovanja, izradi rubrika za vrednovanje projektnog rada, plakata, prezentacije i izradi provjera koje sam vrednovala s dvije ocjene. Željela bih svoja pozitivna iskustva podijeliti s vama.

O predavačici:
Zrinka Korbarprofesorica savjetnica, diplomirala je 1989. na Matematičkom odsjeku PMF-a, smjer profesor matematike i fizike. Zaposlena je u III. gimnaziji u Zagrebu, mentorica je studentima nastavničkog smjera PMF-a, član je mentorskog tima za provedbu CKR-a - mentorica je u virtualnoj učionici na Loomenu za srednju školu. Održala je razne metodičke radionice i predavanja temeljene na vlastitom iskustvu.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u listopadu 2019.

Pozivamo vas na prvo okupljanje ove školske godine u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri koje će se održati u srijedu, 2. listopada 2019. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 101 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Radonicu pod naslovom "Stručno usavršavanje nastavnika - iskustva projekta MERIA" održat će Sanja Antoliš, Matija Bašić, Željka Milin Šipuš i Eva Špalj.

Sažetak:

Na predavanju ćemo prikazati projekt MERIA iz perspektive stručnog usavršavanja nastavnika. Projekt promovira istraživački usmjerenu nastavu matematike čije uvođenje i realizacija predstavljaju izazov za nastavnike zbog objektivnih razloga koji zahtjevaju vrijeme, pripremu i promjenu odnosa između nastavnika i učenika. Iako svaka promjena zahtjeva vrijeme prilagodbe i dodatni trud, na predavanju ćemo razgovarati o specifičnim potrebama nastavnika vezanim uz uvođenje IUNM. Govorit ćemo o konkretnim rezultatima projekta, analizi utjecaja koja je provedena s nastavnicima u pridruženim školi, te radionicama koje smo proveli u siječnju, travnju i svibnju ove godine.

O predavačima:
Sanja Antoliš i Eva Špalj rade u XV. gimnaziji u Zagrebu, a Željka Milin Šipuš Matija Bašić na Matematičkom odsjeku PMF-a, SuZ. Dio su projektnog tima Erasmus+ projekta Mathematics Education: Relevant, Interesting and Applicable (MERIA) koji okuplja 11 partnerskih institucija iz četiri zemlje EU, s glavnim ciljem promicanja istraživački usmjerene nastave matematike, kreiranja inovativnih nastavnih materijala i pružanja podrške nastavnicima u stručnom usavršavanju i primjeni nastavnih metoda koje stavljaju učenike u aktivnu ulogu. Svi su, uz druga svoja zaduženja, držali nastavu iz kolegija Metodika nastave matematike, aktivno sudjeluju u aktivnostima koje omogućuju učenicima i studentima uključivanje u izvannastavne aktivnosti (natjecanja, projektna nastava itd.), te su održali razne metodičke radionice na temu vrednovanja, darovitosti, priprema natjecatelja, istraživački usmjerene nastave i sl. U HMDu svi su članovi Izvršnog odbora.


Predviđeno trajanje radionice je 90 minuta. Nije potrebna prijava, samo dođite raspoloženi za učenje. Još jednom napominjemo da će se radionica održati u predavaonici 101


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u svibnju 2019.

Pozivamo vas na posljednje predavanje ove školske godine u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri koje će se održati u srijedu, 8. svibnja 2019. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Ishodi učenja, praćenje i vrednovanje – primjeri iz prakse" održat će Sanja Stilinović.

Sažetak:
Cilj ovog predavanja je podijeliti s kolegama iskustva iz osobne prakse o načinu pisanja ishoda učenja te načinu praćenja njihovog ostvarivanja za pojedinog učenika, za grupu učenika odnosno cijeli razredni odjel, u svrhu dobivanja kvalitetne povratne informacije o učeničkim postignućima i njihovom napredovanju.

O predavačici:
Sanja Stilinović radi u OŠ Augusta Šenoe u Zagrebu, napredovala je u zvanje učitelj savjetnik. Posebnu pozornost posvećuje radu s nadarenim učenicima. Surađuje s PMF - Matematičkim odjelom kao mentor studentima tijekom metodičke prakse. Surađuje s AZOO kao članica Ispitnog povjerenstva za provedbu stručnih ispita iz matematike za Zagreb i Zagrebačku županiju. Članica je Županijskog i Državnog povjerenstva za provedbu Natjecanja iz matematike učenika osnovnih škola i voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja matematike Grada Zagreba – Trešnjevka i Trnje. Surađuje s NCVOO na OECD/PISA projektu (koder i supervizor) u postupku kodiranja učeničkih odgovora otvorenog tipa. U međunarodnom natjecanju „Klokan bez granica“ sudjeluje u predlaganju, odabiru, prevođenju i rješavanju zadataka te pripremanju natjecanja.  Dugogodišnja je članica HMD-a, a od 2018. i članica Skupštine HMD-a.

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u travnju 2019.

 

Pozivamo vas na predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri koje će se održati u srijedu, 3. travnja 2019. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Matematika u Školi za život" održat će Sonja Banić i Sanja Janeš, članice mentorskog tima Škole za život.

Sažetak:
Pred godinu dana Cjelovita kurikularna reforma - Škola za život započela je eksperimentalno u 74 škole. Već u travnju su počele edukacije učitelja eksperimentalnih škola, slijedilo je pružanje podrške te regionalni skupovi. U prosincu 2018. počele su pripreme svih učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja za primjenu novih kurikuluma u svim osnovnim i srednjim školama.
Edukacije poseban naglasak stavljaju na profesionalni razvoj učitelja, jačanju njegovih kako stručnih tako i generičkih kompetencija, upoznavanju sa usvojenim kurikulumima te kao istaknutu točku, jačanju kompetencija u pristupima vrednovanju. 

O predavačicama:
Sonja Banić, profesorica matematike i fizike, profesor savjetnik, profesorica matematike u Srednjoj školi Ivan Švear, Ivanić Grad. Bila je voditeljica ŽSV za Zagrebačku županiju od 2002. do 2018. godine. Održala je brojna predavanja i radionice na stručnim skupovima za učitelje i nastavnike matematike. Koautorica je udžbenika iz matematike te autorica stručnih članaka za nastavu matematike. Članica je stručne radne skupine za Matematičko područje i stručne radne skupine za Predmet matematika u Cjelovitoj kurikularnoj reformi. Članica je stručne skupine za matematiku u projektu Škola za život.

Sanja Janeš, profesorica matematike, profesor savjetnik, radila je u dvije strukovne škole te u osnovnoj školi 24 godine, živi i radi u Čabru. Članica je Državnog povjerenstva za pripremu i provođenje natjecanja iz matematike. Članica je redakcijskog kolegija stručno-metodičkog časopisa Matka, rubrika Matematičko putovanje; objavljuje članke  u stručno metodičkim časopisima: Matka, Poučak, MIŠ, Metodički obzori; autorica je priručnika za učitelje i nastavnike matematike Projektni zadatci u nastavi matematike; predavala je na skupovima svih razina - od školskih do državnih. Članica je stručne radne skupine za izradu predmetnog kurikuluma Matematike, mentorske skupine eksperimentalnog programa Škola za život te radne skupine za doradu kurikluma Matematike.


Kurikularna reforma od jeseni je u svim školama. Dođite, poslušajte što je bilo i što će biti, pitajte!

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u ožujku 2019.

Pozivamo vas na predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri koje će se održati u srijedu, 6. ožujka 2019. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Matematika u službi forenzike" održat će Andrea Ledić.

Sažetak:
Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“  danas je moderna forenzična ustanova koja u svom svakodnevnom radu koristi suvremenu tehnologiju i veliki broj različitih metoda za forenzičnu obradu materijalnoga  traga i njegovo pretvaranje u materijalni dokaz. 
Provodi vještačenja u gotovo svim područjima forenzike: daktiloskopska vještačenja otisaka papilarnih linija, biološka vještačenja, vještačenja kontaktnih tragova tekstilnih vlakana, vještačenja droga, toksikološka vještačenja (droga i alkohol u krvi i mokraći), kemijsko-fizikalna vještačenja, vještačenja boja, stakla, gume, vještačenja dokumenata i rukopisa, vještačenja kratkog i dugog vatrenog oružja, vještačenja mehaničkih tragova provale i provalničkih alata, kemijske i fizikalne metode za utvrđivanje tragova pucanja (SEM/EDX), prometna vještačenja, strojarsko-tehnološka vještačenja i dr.
Primijenjena matematika prisutna je u gotovo svim metodama koje se provode u Centru, a poglavito unutar službe za kemijsko-fizikalna i toksikološka vještačenja koja uz metode koristi i standardne operativne postupke koje uključuju i „Mjernu nesigurnost“.

O predavačici:
Andrea Ledić, magistar kemije, od 2018. obavlja dužnost načelnice Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, predstavnica je Republike Hrvatske u Europskoj mreži forenzično-znanstvenih instituta (ENFSI) te je aktivan član u podgrupama koje uključuju europske vještake za rukopise i dokumente (ENFHEX i EDEWG). Kandidatkinja je i za članstvo u Američkoj akademiji forenzičnih znanosti (AAFS) u polju „Questioned documents“.
1998. zapošljava se u Centru za kriminalistička vještačenja kao kriminalistički vještak za dokumente i rukopise na Odsjeku kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja, u 2004. godini postaje stalni sudski vještak za dokumente i rukopise Županijskog suda u Zagrebu, tijekom 2008. Centar mijenja ime u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ te postaje glavni vještak za dokumente i rukopise.
Istraživački je usmjerena na područje psihologije i neurologije s posebnim naglaskom na poremećaje pisanja te vanjske i unutarnje utjecaje na pisanje i govor. Isto tako usmjerena je i na područje prirodnih znanosti s posebnim naglaskom na analitičke kemijske metode vezane uz tintu.
Kao gost predavač održala je predavanja s temama „Forenzika rukopisa“ i „Starost tinte“ na diplomskom studiju „Arheologija“, kolegiju „Forenzična osteologija“ te „Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji" na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Od 2010.  do 2015. izvodi nastavu kao vanjski stručni suradnik na Odjelu forenzičnih znanosti Sveučilišta u Splitu na modulima „Istraživanje mjesta događaja“ , „Nacionalna sigurnost“ i „Forenzična kemija i biologija“ , u predmetu „Forenzika dokumenta, novca i rukopisa“.


Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a- 
predavanje u veljači 2019.

Nova godina donosi novo predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri koje će se održati u srijedu, 6. veljače 2019. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Znanstveni klub" održat će Nevenka Jakuš i Sabina H-Omerović.

Sažetak:
Upoznat ćemo vas s radom izvannastavne aktivnosti „Znanstveni klub“ namijenjene zainteresiranim učenicima trećih razreda I. OŠ Vrbovec. Specifičnosti „Znanstvenog kluba“ su da s učenicima nižih razreda rade učitelji koji inače predaju u višim razredima osnovne škole i da je to interdisciplinarna aktivnost. 
Aktivnosti su kreirane kolaboracijom četiri učitelja, a uključuju sljedeća područja: matematiku, fiziku, astronomiju, kemiju i biologiju.  
Očekivani ishodi su poticanje znanstvene znatiželje, razvoj zanimanja za znanosti STEM područja, razvoj prirodoznanstvenog pogleda na svijet, razvoj znanstveno-istraživačkog pristupa, zaključivanja i eksperimentalnih vještina, upoznavanje s jezikom znanosti, upoznavanje s različitim IKT alatima i razvojem digitalne pismenosti.

O predavačicama:
Nevenka Jakuš - 1998. godine je diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, odsjek fizika, smjer profesor fizike. 1997. godine zaposlila se u Srednjoj školi „Vrbovec“, a 1998. godine u I. OŠ Vrbovec kao učitelj fizike gdje i danas radi.
Od školske godine 2000./2001. do školske godine 2007./2008. vodi astronomsku grupu za učenike 4. do 8. razreda. Tijekom tog razdoblja s učenicima redovito sudjeluje na Državnom natjecanju gdje njeni učenici postižu iznimne rezultate.
2002. godine i 2003. godine sudjeluje u radu Astronomske ljetne škole. 
Sudjelovala je u izradi udžbenika, radne bilježnice i priručnika za nastavnike za  7. i 8. razred u izdanju izdavačke kuće „Alfa“ iz Zagreba („Fizika 7“ i „Fizika 8“, 1. izdanje 2003. godine)
Suautorica je udžbenika s radnom bilježnicom  „Fizika 7“ i „Fizika 8“ za učenike koji svladavaju prilagođeni nastavni program u izdanju nakladničke kuće „Alka script“, 1. izdanje 2008. godine.
Recenzent je udžbenika i radne bilježnice za eksperimentalni program fizike  „Fizika oko nas 7“ u izdanju nakladničke kuće „Školska knjiga d.d.“, 1. izdanje 2018. godine.
Često je član Županijskog povjerenstva za natjecanje iz fizike, a 2005. godine bila je član Državnog povjerenstva za natjecanje iz astronomije.
Tijekom cjelokupnog rada u I. OŠ Vrbovec vodi dodatnu nastavu fizike, a učenici joj redovito sudjeluju na Županijskom natjecanju te pojedini i na Državnom natjecanju gdje postižu iznimne rezultate.
Od 2015. godine do 31.08.2018. godine voditelj je Projektnog tima e-Škole I. OŠ  Vrbovec, te u sklopu toga vodi nekoliko školskih grupa na društvenoj mreži Yammer.
Uspješno je završila je sve edukacije u sklopu projekta e-Škole,  te razne druge edukacije u svrhu profesionalnog razvoja.
2014. godine napredovala je u zvanje mentora.

Sabina H-Omerović – diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, odsjek matematika, smjer profesor matematike i informatike. Nakon završenog fakulteta 2003. godine zapošljava se u Srednjoj školi „Ban Josip Jelačić“ u Zaprešiću kao profesor matematike i informatike.
Od 2005. godine do 2015. godine radi u privatnom sektoru u različitim firmama kao programer projektant, gdje sudjeluje u nizu projekata i edukacija.
Od 2015. godine radi kao učitelj matematike u I. OŠ Vrbovec u Vrbovcu. Uspješno je završila sve edukacije u sklopu projekta e-Škole,  te razne druge edukacije u svrhu profesionalnog razvoja.
Tijekom rada u školi vodi dodatnu nastavu iz matematike, a učenici joj redovito odlaze na županijska natjecanja. 
Učenike s dodatne nastave priprema i redovito vodi na razna ekipna natjecanja iz matematike.


Veselimo se Vašem dolasku!


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u prosincu 2018.

Treće ovogodišnje predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri pod naslovom "Dokazi na matematičkim natjecanjima" održano je u srijedu, 5. prosinca 2018. Predavanje je održala Azra Tafro.


Sažetak:
U ovom predavanju bavit ćemo se pristupima i metodama dokazivanja tvrdnji u različitim tipovima zadataka na natjecanjima. Kroz konkretne primjere osvrnut ćemo se na tipične pogreške i izazove s kojima se susreću učenici, mentori i ispravljači na svim razinama natjecanja.

O predavačici:
Dr.sc. Azra Tafro radi kao poslijedoktorand na Fakultetu elektrotehnike i računarstva te kao predavač na RIT Croatia. Osim znanstvenog i nastavnog rada, aktivno se bavi popularizacijom matematike. Kao član Državnog povjerenstva za natjecanja iz matematike (srednja škola, A varijanta), od 2008. sudjeluje u organizaciji i provedbi svih razina natjecanja te priprema i vodi učenike na međunarodna natjecanja. Održala je i nekoliko stručnih predavanja i radionica za nastavnike-mentore na temu pripreme za natjecanja i rada s darovitim učenicima općenito.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a

predavanje u studenom 2018.

 

Zvonimir Šikić je 7. studenog 2018. održao predavanje  pod naslovom "Zbunjujuće vjerojatnosti". Organizator predavanja bila je Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri.

Sažetak:
Na konkretnim primjerima (vjerojatnost druge kćeri, Monty Hall, paradoks dvije omotnice i sl.) pokazati ćemo zašto su intuitivne procjene vjerojatnosti veoma često pogrešne.

O predavaču:
Dr. sc. Zvonimir Šikić bio je voditelj Katedre za matematiku FSB-a od 1984. do mirovine 2017. Voditelj je „Seminara za matematičku logiku i osnove matematike“ MO PMF-a od 1990. Direktor je međunarodne konferencije „Philosophy of Science“, IUC-Dubrovnik, od 2001., te  osnivač i direktor međunarodne konferencije „Logic and Applications- LAP“, IUC-Dubrovnik, od 2013. Od 1995. do 1999. potpredsjednik, a od 1999. do 2003. predsjednik Hrvatskog matematičkog društva. Predsjednik je Hrvatskog logičkog udruženja od njegovog osnivanja 2010.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a

predavanje u listopadu 2018.

S novom školskom godinom počeo je novi niz predavanja u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri.

Prvo predavanje, 3. listopada 2018. godine, pod naslovom "Matemagičarev čarobni štapićodržala je Franka Miriam Brueckler.

Sažetak: Nije nepoznato da se mnogi magičarski trikovi, posebno oni koji spadaju u tzv. mikromagiju, temelje na matematičkim principima. Većinom se radi o vrlo jednostavnoj, elementarnoj matematici razine osnovne škole, no postoje i iznimke. U ovom ćemo se predavanju (zapravo, magičarskoj izvedbi s pratećim objašnjenjima) upoznati s desetak trikova koji se temelje na različitim matematičkim osnovama.

O predavačici: Franka Miriam Brueckler je docent na PMF-MO i uz redovne nastavne i znanstvene obveze u kojima prevladava interes za povijest matematike, aktivno se od 1998. bavi popularizacijom matematike. Objavila je nekoliko knjiga (na hrvatskom i njemačkom), vise od sto popularnih i stručnih radova, sudjelovala na desecima konferencija, održala stotinjak javnih predavanja i još toliko radionica i javnih izvedbi u zemlji i inozemstvu. 


 

 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u svibnju 2018.

Posljednje predavanje ove školske godine u okviru Stručno-metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a bit će održano u srijedu, 2. svibnja 2018. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu. 

Predavanje pod naslovom "Matemagičarev čarobni štapić" održat će  Franka Miriam Brückler.

Sažetak: 
Nije nepoznato da se mnogi magičarski trikovi, posebno oni koji spadaju u tzv. mikromagiju, temelje na matematičkim principima. Većinom se radi o vrlo jednostavnoj, elementarnoj matematici razine osnovne škole, no postoje i iznimke. U ovom ćemo se predavanju (zapravo, magičarskoj izvedbi s pratećim objašnjenjima) upoznati s desetak trikova koji se temelje na različitim matematičkim osnovama.

Biljeska o predavačici:
FMB je docent na PMF-MO i uz redovne nastavne i znanstvene obveze u kojima prevladava interes za povijest matematike, aktivno se od 1998. bavi popularizacijom matematike. Objavila je nekoliko knjiga (na hrvatskom i njemačkom), više od sto popularnih i stručnih radova, sudjelovala na desecima konferencija, održala stotinjak javnih predavanja i jos toliko radionica i javnih izvedbi u zemlji i inozemstvu. 

 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
- predavanje u travnju 2018.

Nastavna sekcija HMD-a nastavlja s predavanjima u sklopu Stručno-metodičkih večeri. Sljedeće predavanje će se održati u srijedu, 11. travnja 2018. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Kombinatorika na natjecanjima" održat će  Ivan Krijan. 


Sažetak:
1. kratki uvod i pregled osnovnih kombinatornih tema u natjecateljskim zadacima
2. primjeri nekih prethodno spomenutih principa na konkretnim zadacima 
3. popis neke najosnovnije literature i pitanja publike


Kratki životopis predavača nalazi se u privitku.

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a - predavanje u ožujku 2018.

Najavljujemo sljedeće predavanje Stručno-metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a. Predavanje će se održati u srijedu 7. ožujka 2018. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Ruđer Bošković u svjetskoj i hrvatskoj znanosti" održat će  Stipe Kutleša 


Sažetak:

Iznijeli bi se osnovni podaci o podrijetlu, školovanju, životnom putu R. Boškovića, ukazalo bi se na mnogostrukost njegovih znanstvenih i izvanznanstvenih aktivnosti te bi se izložili njegovi najvažniji doprinosi u raznim znanstvenim podrujima kao što su astronomija, geoznanosti, matematika, prirodna filozofija. Govorit će se i o aktualnosti njegove teorije sila i strukture tvari na znanost našega doba. Bošković je bio i književnik i diplomat pa će se kratko reći i o tim temama. 

  
O predavaču:

Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik u Institutu za filozofiju u Zagrebu i predavač na sveučilištima u Zagrebu i Mostaru te na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Bavi se filozofijom i povijesti znanosti, odnosom znanosti i religije te hrvatskom filozofijom. Objavio nekoliko knjiga i više od st znanstvenih i stručnih radova. 


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a -
predavanje u veljači 2018.

Sljedeće predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a bit će u srijedu, 7. veljače 2018. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Metode višekriterijske optimizacije u upravljanju lancem opskrbe" održat će Kristina Šorić. 


 

STRUČNO-METODIČKE VEČERI NASTAVNE SEKCIJE HMD-a
predavanje u prosincu 2017.

 

Najavljujemo sljedeće predavanje u sklopu Stručno-metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a.

Predavanje će se održati u srijedu 6. prosinca 2017. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "IZAZOVI PODUČAVANJA STATISTIKE I OBRADE PODATAKA" održat će TVRTKO TADIĆ.

Sažetak i životopis predavača.


 

STRUČNO-METODIČKE VEČERI NASTAVNE SEKCIJE HMD-a

predavanje u studenom 2017.

 Najavljujemo sljedeće predavanje u organizaciji nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri. Predavanje će se održati u srijedu 8. studenog 2017. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.


Predavanje pod naslovom "CSI: Peta" održati će Ivana Martinić.


 

STRUČNO-METODIČKE VEČERI NASTAVNE SEKCIJE HMD-a

predavanje u listopadu 2017.

 

S novom školskom godinom počinje i novi niz predavanja u organizaciji nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri. Prvo predavanje će se održati u srijedu 4. listopada 2017. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Što možemo učiniti da motiviramo učenike" održat će Kristina Jelena Penzar i Ana Sarić.


Sažetak:

Na predavanju ćemo prikazati i prokomentirati rezultate ankete koju smo prošle školske godine provele među učenicima gimnazija i strukovnih škola što ih motivira da bolje uče, sudjeluju u nastavi, a što ih demotivira i čini nezainteresiranima.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u svibnju 2017. 

 

Predavanjem Jednostavna fizika i složena matematikakoje je održao prof. dr. sc. Zvonimir Šikić, zatvoren je niz predavanja u okviru Stručno - metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a za ovu školsku godinu. Predavanje je održanoi srijedu 3. svibnja 2017. 


Kratki sadržaj:

Pokazat ćemo da je fizika kružnoga gibanja vrlo jednostavna, te da je u kružnom modelu gibanje planeta, plimu, oseku i sl. veoma lako objasniti. (To je objašnjenje bilo dobro poznato i prije Newtona. Njegov je doprinos objašnjenje matematički bitno složenijeg eliptičkog modela).

Povijesni slijed od fizikalno jednostavnog k matematički složenijem gotovo je univerzalan iako ga matematička i fizikalna edukacija univerzalno ne slijede (a trebala bi).

Ilustrirat ćemo to na još nekim primjerima.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u travnju 2017.

U sklopu Stručno-metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a 5. travnja 2017. godine predavanje pod naslovom "Photomath – a što sad?" održala je Nada Mihovilić

Prezentaciju s predavanja možete preuzeti ovdje.Sažetak:
Photomath, aplikacija za pametne telefone koja rješava matematičke probleme, izazvala je veliko zanimanje u svijetu. Iako matematičke aplikacije nisu novost, ono što izdvaja Photomath je besplatnost i jednostavnost upotrebe - dovoljno je samo usmjeriti kameru na algebarski izraz ili jednadžbu i istoga trenutka aplikacija nudi ne samo rješenje nego i postupak rješavanja. Namjera je kreatora aplikacije pojednostavniti i učiniti lakšim rješavanje matematičkih problema te educirati korisnike kako riješiti matematički problem. Na predavanju će biti riječi o mogućnostima koje nudi Photomath, primjerima, prednostima i nedostacima upotrebe Photomath-a u nastavi matematike te planovima za daljnji razvoj same aplikacije.O predavačici:
Nada Mihovilić, profesorica matematike i informatike, diplomirala je 1999. godine na Prirodoslovno –matematičkom fakultetu u Zagrebu. Od 2000. godine radi kao profesor matematike u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Zaboku. Godine 2014. izabrana je u zvanje profesora mentora. Aktivno sudjeluje u radu županijski stručnih skupova nastavnika matematike, gdje je održala nekoliko predavanja i radionica na temu upotrebe programa dinamične geometrije te grafičkih kalkulatora u nastavi. Od 2015. godine radi s nadarenim učenicima kao suradnik u Centru za izvrsnost pri Osnovnoj školi Augusta Cesarca, Krapina. Članica je stručne radne skupine za izradu ispita državne mature iz matematike.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
- ožujak 2017.

Nastavna sekcija nastavlja s organizacijom stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika matematike.

Umjesto predavanja, 1. ožujka 2017. godine održana je radionica pod naslovom "Matematičke igre" . Radionicu je vodila Lucijana Kračun Berc.

 

Sažetak:
Na radionici ćemo se igrati autorskim didaktičkim igrama koje su pogodne za uvježbavanje ili provjeravanje znanja matematike. Igre se temelje na poznatim igrama kao što su Čovječe ne ljuti se, Crni Petar, Memory, domine...

O voditeljici:
mr. sc. Lucijana Kračun Berc, profesorica matematike, diplomirala je 1998. godine na Fakultetu za matematiku i fiziku u Ljubljani i magistrirala 2002. godine na PF u Mariboru kod mentora prof. dr. sc. Mirka Polonija. Njezina misija je predavanje matematike u srednjoj školi. Već 20 godina radi u Gimnaziji Lava, Šolski center Celje. U Društvu matematičara, fizičara i astronoma Slovenije mnogo je godina vodila pedagošku sekciju učitelja, a sada doprinosi popularizaciji matematike kao predsjednica državne komisije za natjecanja iz matematike za srednju školu. Zabavnu stranu matematike unijela je kao koautorica digitalnih nastavnih sadržaja E-um, a matemačke igre, koje su izradili u školskom aktivu, prezentirala je na nekoliko predavanja za učitelje matematike u Sloveniji.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
- predavanje u veljači


Predavanje pod naslovom "Poučavanje kao umjetnost – Fibonaccijev niz", 1. veljače 2017. godine, održala je Željka Vrcelj.

Sažetak:
Predavanje povezuje tehnike rada Glasserove kvalitetne škole i projekta „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“. Razmišljanje učenika prije obrade teme potaknuto je kreiranjem grozdova u timovima. Vođenim čitanjem teksta „Matematičar Fibonacci i Fibonaccijev niz“, te pitanjima otvorenog tipa, potiče se konstruktivan rad i aktivno učenje, a razvijaju se, uz intelektualnu znatiželju, i odnosi pozitivne ovisnosti. Pisanjem činkvina (pjesma od pet stihova) u parovima sažimaju se pojmovi i činjenice, dok odgovarajuće domaće zadaće pridonose daljnjem istraživanju učenika.
Koristeći kriterije samovrednovanja učenici ocjenjuju suradnju u grupi, ali i svoje rezultate.


O predavačici:
Željka Vrcelj, profesorica matematike i fizike u zvanju savjetnice, dvadesetak godina radi u Željezničkoj tehničkoj školi Moravice (Gorski kotar). Glazba i njezina harmonija uvele su je u svijet prirodnih znanosti. Bila je uključena u obrazovni projekt Glasserova kvalitetna škola. Aktivno je sudjelovala u radu županijskih, državnih i međunarodnih stručnih skupova nastavnika matematike. Završila je programe E – learning Tutoring i E – learning Course Design na CARNetovoj E – learning akademiji. Bila je suradnica i u projektu „Inspiring Science Education“. Trenutno je uključena u CARNetove edukacije u okviru pilot projekta „e – Škole: Razvoj sustava digitalne zrelosti škola“. Voditeljica je astronomske školske grupe, te članica Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja iz astronomije. S učenicima uspješno prezentira rezultate projektnih zadataka na Festivalu znanosti, u okviru aktivnosti „Škole za škole“. Voditeljica je i Učeničke zadruge Eko – etno Rudač. Voli planine i rijeke, tišinu i zalaske sunca.


 

Popis održanih predavanja na Stručno-metodičkim večerima

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

     predavanja

2010.

     predavanja

2011.

     predavanja

2012.

2013.

2014.

2015.