2016.

Nastavna sekcija - predavanje u prosincu 2016.

Nastavna sekcija HMD-a nastavlja s organizacijom Stručno-metodičkih večeri. Posljednje predavanje u ovoj kalendarskoj godini, pod nazivom Konceptualne promjene u astronomskoj tradiciji u doba renesanse  održala je  Vanja Flegar.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a -

predavanje u studenom 2016.

Drugo predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a, u sklopu Stručno-metodičkih večeri, održano je 2. studenog 2016. godine. Predavanje pod naslovom "Natjecanja iz matematike - praktični savjeti" održao je Matija Bašić.

Sažetak:
Na predavanju ćemo pričati o očekivanjima i ciljevima na natjecanjima iz matematike, te ćemo dati praktične savjete za pripremu učenika i ispravljanje testova na natjecanjima.  Savjete ćemo dopuniti situacijama s natjecanja i ilustrirati kroz logičko-kombinatorne zadatke.

O predavaču:
Matija Bašić je poslijedoktorand na PMFu. Jednom natjecatelj i mentor, a sada je voditelj podpovjerenstva za A varijantu državnog povjerenstva za natjecanja iz matematike. Od 2009. vodi hrvatske ekipe na međunardonim natjecanjima, organizira pripreme i drži predavanja za najuspješnije učenike. Održao je nekoliko stručnih radionica i predavanja za nastavnike-mentore na temu prepoznavanja darovitih matematičara, organizacije programa dodatne nastave, te vrednovanja natjecatelja.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije -

predavanje u listopadu 2016.

S novom školskom godinom počinje i novi niz predavanja u organizacijin Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri.

Prvo predavanje pod naslovom "Matematika kao poticaj za kreativno izražavanje" dana 5. listopada 2016. godine održala je Mirela Kurnik.

Sažetak:
Kako osmisliti i realizirati seminarske radove (projekte) u nastavi matematike, kako organizirati čitanje i analizu matematičke lektire, kako organizirati razrednu izložbu - iskustva iz nastave uz primjere radova učenika.

O predavačici:
Mirela Kurnik, prof. matematike diplomirala je 1986. godine na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nastavnički smjer. U suradnji s PMF-om pomaže studentima nastavničkog smjera u uvođenju u proces nastave. Koautorica je udžbenika iz matematike za prvi razred gimnazije. Živi u Zagrebu i predaje matematiku u zagrebačkoj V. gimnaziji. Obožava svoj posao jer joj omogućuje da učenicima pomaže u razvoju samopouzdanja i iskazivanju autentičnosti, potiče njihovu kreativnost te otkriva različite vrste njihovih sposobnosti i nadarenost. Veliku pažnju posvećuje radu s nadarenim učenicima. Osim za rad u odgoju i obrazovanju zainteresirana je za umjetnost i ekologiju a voli prirodu, ples, pokret i planinarenje.


 

Stručno-metodičke večeri - predavanje u svibnju 2016.

Posljednje predavanje ove školske godine u sklopu Stručno-metodičkih večeri održano je 4. svibnja 2016. godine.  Predavanje pod naslovom "2D na 3D – dinamičan pristup" održale su Ivana Martinić Nikol Radović.

Sažetak:
Poučavanje nacrtne geometrije uveliko se promijenilo. Uzrok tome može se naći u razvoju računalne tehnologije kao i pojavi/primjeni dinamičnih edukacijskih programa. Pokazalo se da programi dinamične geometrije kao alati omogučavaju učenicima crtanje/konstruiranje geometrijskih figura na ekranu (jednom od mogućih dvodimenzionalnih oblika). Pri ovom „novom“ pristupu poučavanju i učenju nacrtne geometrije primjenjena je i iskorištena dinamičnost programa. Ona ima za posljedicu povezivanje klasične Mongeove metode (ortogonalnog projiciranja na tri ravninie) i aksonometrijske kocke. Ovaj novitet u pristupu poučavanja nacrtne goemetrije omogućava ”sagledavanje” konstruirane geometrijske figure iz svih kutova kao i uvid u 3D odnose medu geometrijskim figurama.

O predavačicama:
Ivana Martinić, prof. matematike i fizike diplomirala je 2012. godine na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nastavnički smjer matematike i fizike. Od 2013. godine zaposlena je u V. gimnaziji u Zagrebu kao profesorica matematike gdje različitim aktivnostima doprinosi popularizaciji matematike. U razdoblju od 2013. do 2015. godine sudjelovala je u projektu Afirmativna nastava i inovativno učenje i poučavanje u sklopu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira - IPAQ Peta u izradi kurikuluma iz Nacrtne geometrije, a na istu je temu održala nekoliko radionica za učenike i nastavnike. Od 2015. radi na projektu NECST - New energy culture, sustainability and territories. Koautorica je knjige Mongeov postupak – Aksonometrija.

mr.sc. Nikol Radović, prof. mat. radi kao viši predavač na Geodetskom fakultetu Svučilišta u Zagrebu. Diplomirala je na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Matematičkom odsjeku, na smjeru Geometrija i topologija, profil profesor matematike. Magistrirala je na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Matematičkom odjelu s temom Reed – Müllerovi kodovi. Područja znanstvenog i stručnog interesa je primjena matematike u drugim znanostima (kemija, kristolografija, fizika, geodezija i geomagnetizam). U razdoblju od 1992. do 2000. godine surađuje unutar projekta Ministarstva znanosti ″Studij separacije i analize, te strukture i svojstava materijala″ (1992. – 1996.) br 1 – 07 071 i ″Separacija, struktura i sustav metalnih materijala″ (1997. – 2000.), br. 124003, volonterski na matematičkoj obradi podataka. Rezultat toga je veliki broj objavljenih znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, kao i sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima. Koautorica je udžbenika iz matematike za osnovnu školu (od 5. – 8. razreda), te knjige Mongeov postupak – Aksonometrija. Aktivno sudjeluje u aktivnostima Nastavne sekcije Hrvatskog matematičkog društva u organiziranju i provedbi metodičkih radionica za učenike i nastavnike matematike te u nizu projekata: Matematika uz pomoć računala i računalnog programa Sketchpad (2007. – 2010.) u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva i CARNet-a kao jedan od koordinatora, Geopotencijal i geodinamika Jadrana (Geo ++Adria) (od 2007.), Joint Croatian -  Hungarian Geomagnetic Repeat Station Survey and Joint Geomagnetic Field Model (od 2009.), Dynamic Number u organizaciji National Science Foundation, U.S.A. i KCP Tehnologies (od lipnja 2010.), IPAQ projekt – V. gimnaziija i PMF Further development and implementation of the Croatian Qualifications Framework (od lipnja 2013. – veljače 2015.) te Matematičkim znanstvenim izazovima_Večer Matematike – HMD (od lipnja 2013.).


 

Stručno-metodičke večeri - predavanje u travnju


U  sklopu Stručno-metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a 13. travnja 2016. godine održano je predavanje pod naslovom "Vodič kroz prijedlog kurikuluma matematike". Održala ga je Eva Špalj.

Sažetak:
Na predavanju je bila objašnjena struktura dokumenta za lakše snalaženje te istaknute glavne ideje promjena koje bi novi kurikulum trebao donijeti.

O predavačici:
Mag. math. Eva Špalj diplomirala je 1985. godine na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, Inženjerski smjer, Matematička informatika i statistika. Nekoliko godina je radila u privredi, a od 1992. godine kao profesorica matematike. Od 2004. godine zaposlena je u XV. gimnaziji kao profesorica matematike u nacionalnom i međunarodnom programu. Godine 2007. izabrana je u zvanje profesor mentor, a dvije godine kasnije u zvanje profesor savjetnik. Kao vanjski suradnik vodi seminar na kolegiju Metodika nastave matematike na Prirodoslovno matematičkom fakultetu.

Bila je voditeljica Županijskog stručnog vijeća nastavnika matematike gimnazija grada Zagreba do 2012. godine. Članica je stručne radne skupine za izradu ispita državne mature iz matematike. Voditeljica je skupine za izradu prijedloga kurikuluma predmeta matematika u Cjelovitoj kurikularnoj reformi.
Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima iz područja matematike i matematičkog obrazovanja. Koautorica je udžbenika, i autorica raznih stručnih članaka.

 

Stručno-metodičke večeri - predavanje u ožujku 2016. 

U sklopu Stručno-metodičkih večeri 2. ožujka 2016. godine predavanje pod naslovom "Što je prosjek?" održao je Zvonimir Šikić.

Sažetak:
Objasnit ćemo različite ideje prosjeka i ispitati ima li aritmetička sredina prednost pred drugim prosjecima.

O predavaču:
Dr. sc. Zvonimir Šikić rođen je 1952. u Zagrebu gdje se i školovao. Školske godine 1970/71. upisao je studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirao 1975. Školske godine 1975/6. upisuje postdiplomski studij matematike na Sveucilištu u Zagrebu koji je završio 1979. obranom magistarskog rada iz područja matematičke logike "Opća teorija dokaza i njena veza s klasičnom matematikom". Znanstveni stupanj doktora matematičkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu stekao je 1986. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu obranom doktorske disertacije iz podrucja matematičke logike "Sistemi pravila i sistemi sekventi".
Od 1976. zaposlen je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje kao asistent, od 1988. kao docent, od 1990. kao izvanredni profesor, od 1998. kao redoviti profesor, te od 2003. kao redoviti profesor u trajnom zvanju. Voditelj je Katedre za matematiku od 1984. godine. Od 1993. do 2002. bio je predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Od 1999. do 2003. bio je predsjednik Hrvatskog matematičkog društva. Od 2013. je predsjednik Hrvatskog logičkog društva. 


 

Stručno-metodičke večeri - predavanje u veljači 2016.

Nastavna sekcija HMD-a nastavlja seriju predavanja u okviru Stručno-metodičkih večeri. 

Predavanje pod nazivom "Faust Vrančić - portret izumitelja" održala je 3. veljače 2016. godine  dr. sc. Marijana Borić.

Sažetak predavanja i ponešto o cijenjenoj predavačici možete pročitati u privitku.
 

Nastavna sekcija HMD-a - ponovljena radionica

Zbog velikog interesa radionicu "Prilagodba sadržaja i individualizacija postupaka u nastavi matematike" ponavljamo u srijedu 20. siječnja 2016. Radionicu vode Zrinjka Stančić i Klara Matejčić. (Prva radionica održana je 2. prosinca 2015. godine.) 

Broj sudionika ograničen je na 20 te vas molimo da se prijavite slanjem e-maila na marijamisurac@gmail.com. 


Sažetak:
Kako bi se osigurao uspjeh učenika s teškoćama u nastavi matematike, a minimalizirale moguće teškoće u usvajanju matematičkih vještina i znanja, potrebno je primjenjivati primjerene postupke poučavanja, prilagoditi didaktičko-metodičke forme rada potrebama učenika. Nerijetko se određuju neprimjereni obrazovni ciljevi te izostaju strategije podrške koje bi učenicima osigurale uspjeh.
Cilj radionice je osvijestiti sudionike (učitelje, nastavnike) o važnosti odabira primjerenih didaktičko-metodičkih formi rada u svim vrstama nastavnog sata (sat obrade novog gradiva, sat vježbanja/ponavljanja, sat provjeravanja znanja). 
Sudionici će u radionici aktivno sudjelovati kroz iskustvene vježbe i osvrt na provedene aktivnosti.

O voditeljicama:
Prof.dr.sc. Zrinjka Stančić redoviti je profesor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni rad prof.dr.sc. Stančić usmjeren je u području sociometrijskog položaja učenika, unapređivanja socijalne kompetencije učenika s teškoćama, procjeni i poučavanju učenika s teškoćama u razvoju u području čitanja, pisanja, izražavanja, računanja. Značajan dio aktivnosti usmjereren je na razvoj modela IEP-a i edukaciju učitelja za rad s učenicima s teškoćama u osnovnim i srednjim školama. Objavila je oko 40 znanstvenih radova, poglavlja u dvije knjige, jedan priručnik. Koautoirca je brojnih edukacija za učitelje i pomoćnike u nastavi.  Članica je ekspertnih skupina pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva socijalne politike i mladih. Stručni rad ostvaruje putem Učilišta za obrazovanje odraslih IDEM, Savjetovališta Fakulteta radom u Kabinetu za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku. Predsjednica je AMCA-ERF-a. Članica je projetnog tima ICT-AAC, dobitnika „Nagrada Ivan Filipović“ za 2014. godinu u kategoriji znanstvenog i stručnog rada.

Klara Matejčić, mag.rehab.educ., diplomirala je 2014. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u klasi prof.dr.sc. Zrinjke Stančić. Područje interesa stručnog rada su strategije poučavanja učenika s teškoćama i Individualizirani odgojno-obrazovni programi, a znanja iz navedenih područja stječe kroz volonterski rad u Kabinetu za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku Centra za rehabilitaciju ERF, u suradnji s prof.dr.sc. Zrinjkom Stančić.  Sudjelovala je na tri međunarodne konferencije: 4. Međunarodna konferencija o specifičnim teškoćama učenja, Ljubljana, Slovenija; MIPRO 2015., 38th international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, Opatija, Hrvatska; D4Learning 2015, the International Conference on Innovations with Digital Learning for Inclusion (D4L), Aalborg, Danska. 
Uz prof. dr.sc. Stančić, sudjelovala je u predavanjima u sklopu interaktivne izložbe „Volim matematiku…i točno znam koliko!“ te u Hrvatskom matematičkom društvu.


 

2015.

Stručno-metodičke večeri, prosinac 2015.


U srijedu 2. prosinca 2015. godine održana je radionica pod naslovom "Prilagodba sadržaja i individualizacija postupaka u nastavi Matematike" koju su vodile Zrinjka Stančić i Klara Matejčić.

Sažetak:
Kako bi se osigurao uspjeh učenika s teškoćama u nastavi matematike, a minimalizirale moguće teškoće u usvajanju matematičkih vještina i znanja, potrebno je primjenjivati primjerene postupke poučavanja, prilagoditi didaktičko-metodičke forme rada potrebama učenika. Nerijetko se određuju neprimjereni obrazovni ciljevi te izostaju strategije podrške koje bi učenicima osigurale uspjeh.
Cilj radionice je osvijestiti sudionike (učitelje, nastavnike) o važnosti odabira primjerenih didaktičko-metodičkih formi rada u svim vrstama nastavnog sata (sat obrade novog gradiva, sat vježbanja/ponavljanja, sat provjeravanja znanja). 
Sudionici će u radionici aktivno sudjelovati kroz iskustvene vježbe i osvrt na provedene aktivnosti.

O voditeljicama:
Prof.dr.sc. Zrinjka Stančić redoviti je profesor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni rad prof.dr.sc. Stančić usmjeren je u području sociometrijskog položaja učenika, unapređivanja socijalne kompetencije učenika s teškoćama, procjeni i poučavanju učenika s teškoćama u razvoju u području čitanja, pisanja, izražavanja, računanja. Značajan dio aktivnosti usmjereren je na razvoj modela IEP-a i edukaciju učitelja za rad s učenicima s teškoćama u osnovnim i srednjim školama. Objavila je oko 40 znanstvenih radova, poglavlja u dvije knjige, jedan priručnik. Koautoirca je brojnih edukacija za učitelje i pomoćnike u nastavi.  Članica je ekspertnih skupina pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva socijalne politike i mladih. Stručni rad ostvaruje putem Učilišta za obrazovanje odraslih IDEM, Savjetovališta Fakulteta radom u Kabinetu za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku. Predsjednica je AMCA-ERF-a. Članica je projetnog tima ICT-AAC, dobitnika „Nagrada Ivan Filipović“ za 2014. godinu u kategoriji znanstvenog i stručnog rada.

Klara Matejčić, mag.rehab.educ., diplomirala je 2014. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u klasi prof.dr.sc. Zrinjke Stančić. Područje interesa stručnog rada su strategije poučavanja učenika s teškoćama i Individualizirani odgojno-obrazovni programi, a znanja iz navedenih područja stječe kroz volonterski rad u Kabinetu za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku Centra za rehabilitaciju ERF, u suradnji s prof.dr.sc. Zrinjkom Stančić.  Sudjelovala je na tri međunarodne konferencije: 4. Međunarodna konferencija o specifičnim teškoćama učenja, Ljubljana, Slovenija; MIPRO 2015., 38th international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, Opatija, Hrvatska; D4Learning 2015, the International Conference on Innovations with Digital Learning for Inclusion (D4L), Aalborg, Danska. 
Uz prof. dr.sc. Stančić, sudjelovala je u predavanjima u sklopu interaktivne izložbe „Volim matematiku…i točno znam koliko!“ te u Hrvatskom matematičkom društvu.


 

Nastavna sekcija - predavanje u studenome 2015.

U srijedu 4. studenog 2015. godine održano je predavanje pod naslovom "Organizacija ukrajinskog školskog sustava", a održala ga je Iryna Lisac.

Sažetak:
Od osamostaljenja Ukrajinske države Ministarstvo obrazovanja pokušalo je u nekoliko navrata naći najbolje rješenje kako ukrajinski sustav koji je bio izgubio svoju nekadašnju efikasnost približiti europskom sustavu te zahtjevima suvremenog društva. Osnovne reforme predviđaju od 2016. do 2018. godine.  
Kroz predavanje zadržat ćemo se na sadašnjem stanju u ukrajinskom školstvu. Upoznat ćemo se sa strukturom kurikuluma iz matematike te vrstama nastavnih planova i programa. Za kraj, razmotrit ćemo elemente i kriterije ocjenjivanja obrazovnih postignuća učenika u osnovnoj i srednjoj školi.

O predavačici:
Iryna Lisac rođena je u Drogobyču, Ukrajina. Pohađala je Opću srednju školu u rodnom gradu, studirala na Drogobyčkom državnom pedagoškom univerzitetu Ivana Franka „Pedagogija i metodika srednjeg obrazovanja. Matematika i informatika“ gdje je stekla stručno zvanje nastavnika matematike i informatike, te je magistrirala na istom univerzitetu čime je stekla zvanje magistre matematike. U periodu od 2005. do 2010. radila je kao profesor matematike u Visokoj školi naftnog rudarstva u Drogobyču. U Hrvatskoj je od 2011. godine, a od 2013. je zaposlena u Srednjoj školi Dugo Selo u Dugom Selu kao nastavnik matematike.


 

Nastavna sekcija - predavanje u listopadu 2015.


Nastavna sekcija HMD-a nastavlja s organizacijom Stručno-metodičkih večeri.

Prvo predavanje ove školske godine održano je u srijedu 7. listopada 2015. godine.

Predavanje pod naslovom "Razvoj interesa pri učenju matematike" održala je Daria Rovan.

Sažetak:
Spremnost učenika da se uključe i ustraju u učenju snažno je povezana s njihovim interesom za nastavne sadržaje. Na taj način interes olakšava dubinsku obradu informacija, doprinosi kvaliteti naučenog i uspješnijoj organizaciji u izvršavanju zadataka te potiče ustrajnost u učenju. Rezultati dosadašnjih istraživanja poslužit će kao polazišna točka za razmatranje mogućnosti poticanja i razvoja interesa pri učenju matematike.

O predavačici:
Dr.sc. Daria Rovan docentica je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Drži nastavu iz psihologije studentima nastavničkih smjerova na Matematičkom i Fizičkom odsjeku PMF-a. Njen znanstveni interes je vezan uz područje psihologije obrazovanja, s posebnim naglaskom na proučavanje odrednica motivacije za učenje. Sudjelovala je u više znanstvenih projekata usmjerenih na istraživanje psiholoških aspekata učenja matematike.


Prilažemo i zadatke koje su učenici dobivali za domaću zadaću koji su nastali u suradnji s profesoricama iz XV. gimnazije, a za potrebu istraživanja posebno su pripremljeni kako bi učenici sami proniknuli u stvarnu (ne hipotetičku) kontekstualizaciju.


 

Stručno-metodičke večeri - predavanje u svibnju

U okviru Stručno metodičkih večeri Hrvatskog matematičkog društva u srijedu 6. svibnja 2015. godine Stipe Vidak održao je predavanje pod nazivom Priča o tetivnom četverokutu.
 

Stručno-metodičke večeri - predavanje u travnju

U srijedu 15. travnja 2015. godine predavanje pod nazivom Teorija igara – Cournotov model duopola održala je dr. sc. Kristina Šorić, ZŠEM.

 

Sažetak: Teorija igara – Cournotov model duopola

Mnoge situacije u svakodnevnom životu sadrže konflikte i natjecanja u kojima sudionici maksimiziraju svoju korisnost djelujući u skladu sa svojim izabranim strategijama. Teorija igara se bavi modeliranjem takvih situacija. Natjecanja se definiraju kao igre, a sudionici su igrači koji izabiru svoje optimalne strategije. Duopol na tržištu se može prikazati kao igra u kojoj su igrači konkurentna poduzeća koja proizvode homogeni proizvod donoseći odluke o količinama proizvodnje u svrhu maksimizacije dobiti. U okviru predavanja izložit ćemo Cournotov model s potpunom i asimetričnom informacijom, kao i statičku i dinamičku verziju istoga s konačnim i beskonačnim brojem strategija. Matematički alat koji ćemo upotrijebiti je diferencijalni račun i njegova primjena kod pronalaženja maksimuma funkcije dvije varijable. Na kraju ćemo dati ekonomske interpretacije dobivenih matematičkih rezultata.


Napomena:

Termin predavanja je pomaknut zbog Državnog natjecanja koje je od 8. do 10. 4. 2105.


 

 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a 

Promjena predavanja

Zbog bolesti predavača, odgađa se predavanje Provjeravanje i ocjenjivanja pomoću „klikera" (Classroom response system) najavljeno za 4. ožujka 2015. godine. Novi termin bit će objavljen naknadno.

U predviđenom terminu (4. ožujka u 18 sati i  30 minuta) održano je predavanje pod nazivom Interaktivni uvod u račun pogreške, a predavač je Bojan Markičević.


Kratki sažetak/ najava:
Opažanje i postavljanje pretpostavki važni su u znanstvenom pristupu, rješavanju problemskih zadataka te kod učenja samotkrivanjem. Svoje učenike možete uvesti u tu problematiku na njima zanimljiv i zabavan način kroz interaktivnu vježbu koju ćete na ovom predavanju doživjeti. Ista ta vježba može poslužiti kao uvod u račun pogreške i statističku obradu podataka. Interaktivne mentalne vježbe spojene su iz više izvora i osmišljene kako bi potaknule i aktivirale učenike da vide stvari koje inače ne uočavaju, da propitkuju svijet oko sebe i nauče osnove znanstvenog pristupa i istraživanja.

Zamjenica voditeljice Stručno - metodičkih večeri HMDa
Marija Mišurac

Nastavna sekcija - predavanje u ožujku

U okviru Stručno metodičkih večeri Nastavna sekcija u srijedu 4. ožujka 2015. godine organizira predavanje pod nazivom Provjeravanje i ocjenjivanje pomoću „klikera“ (Classroom response system). Predavanje će biti održano u predavaonici 003 na PMF-MO, Bijenička 30, a održat će ga Ivana Martinić i Zlatko Lobor, profesori matematike V. gimnazije u Zagrebu.

 
Sažetak: U sklopu projekta IPAQ Peta škole sudionici projekta opremljene su sustavom za elektronsko provjeravanje i ocjenjivanje učenika u okviru nastave. U ovom predavanju pokazat će se neke mogućnosti primjene sustava "klikera", načini pripremanja provjere, te analize i obrade dobivenih rezultata. Također, u sklopu samog predavanja, napravit ćemo i kratki osvrt na ostvarene rezultate u samom projektu IPAQ Peta. Posebni naglasak bit će na matematičkom dijelu projekta.


 

Stručno-metodičke večeri: predavanje u veljači 2015.

Nastavna sekcija HMD-a nastavlja s organizcijom stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika matematike. Prvo predavanje u drugom polugodištu školske godine 2014./15. održano je u srijedu 4. veljače 2015. Predavanje pod nazivom Diferencirana nastava - ključ uspjeha u poučavanju učenika s teškoćama održala je prof. dr. sc. Zrinjka Stančić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Sažetak: Kada se u redovnoj školi školuju učenici s teškoćama, najčešće dolazi do nesklada između njihovih razvojnih sposobnosti i vještina te sadržaja i didaktičko-metodičkih formi rada, jer su one uglavnom primjerene većini ostalih „prosječnih“ učenika. To gotovo uvijek kod učenika s posebnim odgojno- obrazovnim potrebama dovodi do teškoća u stjecanju znanja i usporava razvoj učeničkih potencijala. Neuspjeh u učenju, uz nepovoljnu klimu i komunikaciju u razredu može negativno djelovati na emocionalni i socijalni razvoj učenika s teškoćama. Za svakog je učenika važna obrazovna uspješnost te prihvaćanje u razrednoj zajednici, školi. Cilj izlaganja je osvijestiti moguće teškoće učenika u procesima apstrahiranja i generaliziranja, poseban naglasak pridat će se prilagodbama sadržaja i individualizaciji postupaka u poučavanju.


 

2014.

Stručno-metodičke večeri: predavanje u prosincu

Nastavna sekcija HMD-a nastavlja s organizacijom Stručno-metodičkih večeri.

Sljedeće predavanje bit će održano u srijedu 3. prosinca 2014. godine u 18 sati i 30 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod nazivom Herman Dalmatin održat će Marijana Borić.

 

Sažetak:

Herman Dalmatin
Herman Dalmatin (12.st) smatra se jednim od najvećih posrednika između arapske i zapadnoeuropske znanosti.  Premda se Herman nije bavio u onoj mjeri matematikom koliko je bio zaokupljen astronomijom i prirodnom filozofijom,matematika je ipak bila prisutna u njegovu radu. Opisujući strukturu i ustroj svemira Herman je nastojao pojedine astronomske tvrdnje dokazati matematičkim putem. Potrebu za matematičkim dokazivanjem usvojio je proučavajući i revidirajući prijevod Euklidovih Elemenata. s arapskog na latinski. Herman korištenjem matematičkog dokaza nadilazi dotadašnju srednjovjekovnu znanstvenu i matematičku tradiciju na kojoj je školovan. Srednjovjekovni znanstvenici po uzoru na najistaknutijeg matematičara Severina Boetia davali su tvrdnje bez matematičkog dokazivanja. 
Predavanjem bi se istaknulo kako je upravo Herman Dalmatin u svom radu označio kraj srednjovjekovnog razdoblja u kojem se nije koristilo matematičkim dokazom i početak novog razdoblja koje će karakterizirati primjena Euklidove metodike, prodiranje utjecaja arapske matematike na zapadnoeuropsku i usvajanje antičkog matematičkog nasljeđa što će koncem renesanse dovesti do velikih promjena u matematici, te otvoriti vrata novovjekovnoj znanosti.

Stručno-metodičke večeri - predavanje u studenom 2014.

Nastavna sekcija HMD-a nastavlja s organizacijom Stručno-metodičkih večeri.

Drugo predavanje ove školske godine održano je u srijedu 5. studenog 2014. godine. Predavanje pod nazivom Vrednovanje u matematičkom obrazovanju održala je Željka Milin Šipuš.

 

Sažetak: 

Na predavanju ćemo (ponovo) otvoriti temu vrednovanja u matematičkom obrazovanju. U okviru toga, prikazat ćemo sadržaj kolegija tog naslova koji se izvodi od akademske godine 2013./2014. za studente diplomskih studija nastavničkog smjera PMF-Matematičkog odsjeka.  Mogućnost izvođenja takvog kolegija postoji i okviru Centra za unapređenje obrazovanja iz područja prirodoslovlja, matematike i tehnike – PRIMATEH, osnovanog u svibnju 2013. u sklopu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čije djelovanje će također biti predstavljeno.


 

Stručno-metodičke večeri: predavanje u listopadu

U okviru Stručno - metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a otvaramo novu školsku godinu: u srijedu 1. listopada 2014. godine predavanjem pod nazivom "Volim matematiku - još od vrtića" koje je održala Kristina Penzar.

 

Sažetak: Pozitivan stav prema matematici možemo lako razviti kod djece vrtićke dobi i usput ih pripremiti za matematiku u školi razvijajući predmatematičke vještine. U tu sam svrhu prije tri godine osmislila i realizirala projekt „Matematika u vrtiću“. Projekt je proveden kao niz jednosatnih zabavno-edukativnih i metodički osmišljenih radionica. U ovom predavanju ću prikazati što smo radili i kakvi su povratni rezultati.

 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije - predavanje u svibnju

U srijedu 7. svibnja 2014. godine održano je predavanje pod nazivom " Kognitivni procesi prilikom rješavanja problemskih zadatka ". Održala ga je Doris Dumičič Danilović, znanstvena novakinja s Odjela za matematiku, Sveučilišta u Rijeci.
 
Sažetak:
Zanimljivo je promatrati na koji način učenici rješavaju nerutinske problemske zadatke i imaju li razvijene procese potrebne za njihovo uspješno rješavanje, uz pretpostavku posjedovanja dovoljno znanja o matematičkom kontekstu. Problemski zadaci su za većinu učenika „težak zalogaj“, stoga nastavnici imaju jako važnu ulogu prilikom rješavanja tako da potaknu učenika na razmišljanje o cilju i ishodu svakog provedenog koraka u rješavanju i na razmišljanje o dostupnom znanju i strategijama za rješavanje. Bit će opisani rezultati kvalitativnog istraživanja provedenog na uzorku od 6 studenata o tome koji se kognitivni procesi događaju prilikom rješavanja nekoliko nerutinskih geometrijskih zadataka

 


Stručno-metodičke večeri - predavanje u travnju

U okviru Stručno-metodičkih večeri u srijedu 9. travnja 2014. godine održno je predavanje pod nazivom "Projekt IPAQ PETA" Predavanje je održao Zlatko Lobor.
 
Sažetak:
Tema predavanja je predstavljanje projekta IPAQ PETA - Afirmativna nastava i inovativno učenje i poučavanje u gimnazijama u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Naglasak će biti na matematičkom dijelu projekta u sklopu kojega se, između ostalog, planira razviti i izvesti program Nacrtna geometrija s naglaskom na perspektivnu geometriju.
 

Stručno metodičke večeri - predavanje u ožujku

U srijedu 5. ožujka 2014. godine predavanje pod nazivom " Linearna perspektiva i projektivna geometrija" održao je prof. dr. sc. Zvonimir Šikić.


Sažetak:
U predavanju je opisan put od perspektive renesansnih slikara do projektivne geometrije, s posebnim naglaskom na ono što je moguće obraditi u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Marija Mišurac 


 

STRUČNO-METODIČKE VEČERI - predavanje u veljači

U srijedu 5. veljače 2014. godine predavanje pod nazivom "Matematičke konstante" održala je Tihana Strmečki, Tehničko veleučilište u Zagrebu.

 

Sažetak:

Svijet matematičkih konstanti iznimno je bogat i raznovrsan. Pojavljuju se u naizgled nepovezanim granama matematike i drugim znanstvenim područjima, te pritom pružaju detaljniji uvid i nove spoznaje o promatranim temama. Predstavit će se najpoznatije od njih, šetnjom kroz povijesne razloge za njihovu definiciju, navođenjem raznih zanimljivih svojstava i primjena na manje ili više očekivanim mjestima.

 

Marija Mišurac