Stručno-metodičko predavanje u svibnju 2018.

Stručna sekcija HMD-a nastavlja s organiziranjem stručno-metodičkih predavanja za svoje članove i sve zainteresirane nastavnike.

Sljedeće stručno-metodičko predavanje održat će se u petak, 11.5.2018., u 17:00 sati u dvorani 004 Matematičkoga odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, Bijenička 30.

Predavanje pod nazivom

Podučavanje statistike uz korištenje MS Excela

održat će mr.sc. Milan Papić, viši predavač i Igor Zovak, mag.int.rel.et dipl., sa Sveučilišta Libertas.

Sažetak predavanja možete pročitati ovdje.

8. kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske

8. kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske održat će se od 3. do 5. srpnja  2018. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu u organizaciji Hrvatskoga matematičkoga društva, Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Agencije za odgoj i obrazovanje, a pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Glavna tema skupa je

"Inovativnost i kreativnost u nastavi matematike"

U radu skupa sudjelovat će nastavnici i učitelji matematike, učitelji razredne nastave, odgajatelji, metodičari, sveučilišni profesori, viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje te studenti metodike nastave matematike.

Rad kongresa odvijat će se u šest sekcija, od kojih posebno izdvajamo sekciju za visoko školstvo. Predavanja i priopćenja bit će podijeljena i tematski na:

1.) primjenu informatičke tehnologije u nastavi matematičkih predmeta;

2.) modeliranje u nastavi matematičkih predmeta;

3.) vrednovanje u nastavi matematičkih predmeta;

4.) projekte u nastavi matematičkih predmeta;

5.) kreativne i inovativne metode poučavanja.

I ovoga će puta biti organizirana poster-sekcija, te okrugli stolovi, od kojih će jedan biti za sve sudionike kongresa od predškolskog odgoja do visokog školstva.

Sve obavijesti vezane uz 8. kongres nastavnika matematike bit će dostupne ovdje.

voditelj Stručne sekcije HMD-a

mr.sc. Bojan Kovačić, viši predavač

Poziv predavačima i voditeljima radionica u sekciji visokoga školstva

Sažetke svojih radova i prijedloge radionica za sekciju visokoga školstva pošaljite najkasnije do 30. travnja 2018. na elektroničke adrese:

milin[at]math.hr (radovi i radionice koji se odnose na nastavu matematičkih kolegija na sveučilišnim studijima);

bojan.kovacic[at]tvz.hr (radovi i radionice koji se odnose na nastavu matematičkih predmeta na stručnim studijima).

(U navedenim elektroničkim adresama [at] treba zamijeniti znakom @.)

Zaprimljeni radovi proći će recenziju te će autori o rezultatima recenzija biti obaviješteni najkasnije do 31. svibnja 2018. Cjeloviti radovi u obliku članka za sve prihvaćene radove trebaju biti poslani najkasnije do 30. lipnja 2018. na iste adrese. U zborniku radova bit će objavljeni sažeci, dok će odabrani članci biti objavljeni u Poučku.

voditelj Stručne sekcije HMD-a

mr.sc. Bojan Kovačić, viši predavač

Stručno-metodičko predavanje u ožujku 2018.

Prvo predavanje u 2018. godini održano je u petak, 2.3.2018., u 17:00 sati u dvorani 004 Matematičkoga odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, Bijenička 30.

Predavanje pod nazivom

Limes funkcije - o metodičkim pristupima u visokoškolskoj nastavi matematike 2

održala je prof.dr.sc. Aleksandra Čižmešija, dekanica Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i redovita profesorica na Matematičkom odsjeku istoga fakulteta. Predavanje je organizirano u suradnji s Katedrom za metodiku nastave matematike i računarstva Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sažetak predavanja i životopis predavačice, prof.dr.sc. Aleksandre Čižmešije, možete pročitati ovdje.

Izvještaj o aktivnostima Stručne sekcije HMD-a u 2017. godini

Stručno-metodički sastanci

U 2017. godini Stručna sekcija Hrvatskoga matematičkog društva održala je ukupno tri stručno-metodička sastanka. Svi sastanci i stručno-metodička predavanja održani su u zgradi PMF-Matematičkoga odsjeka Sveučilišta u Zagrebu, Bijenička 30, s počecima u 17:00 sati.

Prva dva predavanja održana su 17. ožujka 2017. i 30. lipnja 2017. Dvodijelno predavanje pod nazivom Vizualni i kratki dokazi - prilog kreativnoj nastavi matematike održali su prof.dr.sc. Darko Veljan, redoviti profesor u trajnom zvanju s PMF-Matematičkoga odsjeka Sveučilišta u Zagrebu (sada u mirovini) i Ivana Marušić, mag. educ. math. et phys., predavač s Veleučilišta u Bjelovaru. Sažetak predavanja možete pročitati ovdje. Fotografije s predavanja možete pogledati ovdje. Životopise predavača, prof.dr.sc. Darka Veljana i pred. Ivane Marušić, možete pročitati ovdje.

Treće predavanje održano je 24. studenoga 2017. Predavanje pod nazivom Limes funkcije - o metodičkim pristupima u visokoškolskoj nastavi matematike (1. dio) održala je prof.dr.sc. Aleksandra Čižmešija, dekanica Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i redovita profesorica na Matematičkom odsjeku istoga fakulteta. Predavanje je organizirano u suradnji s Katedrom za metodiku nastave matematike i računarstva Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sažetak predavanja i životopis predavačice, prof.dr.sc. Aleksandre Čižmešije, možete pročitati ovdje.

Ostale aktivnosti

Uspostavljena je suradnja Stručne sekcije s Katedrom za metodiku nastave matematike i računarstva Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  Metodička predavanja za članove Stručne sekcije i sve zainteresirane nastavnike matematičkih predmeta održavaju članovi navedene Katedre.

U suradnji s Odborom za izdavaštvo Hrvatskoga matematičkoga društva inicirano je i objavljivanje recenziranih nastavnih materijala nastavnika matematičkih predmeta na veleučilištima i samostalnim visokim školama, a u sklopu zasebne biblioteke Hrvatskoga matematičkoga društva. Objava prvih recenziranih nastavnih materijala predviđena je u 2018. godini.

U razdoblju od 30.11.2017. do 6.12.2017. provedena je anketa o poboljšanju kvalitete rada Stručne sekcije. Rezultati ankete dostupni su ovdje. Na temelju tih rezultata, na sjednici Izvršnoga odbora HMD-a održanoj 6.12.2017. podržana je inicijativa Stručne sekcije o snimanju stručno-metodičkih predavanja u organizaciji sekcije, te njihovoj objavi na internetskim stranicama HMD-a. Konkretni rezultati te inicijative očekuju se u 2018. godini. Ovim putem srdačno zahvaljujem svim cijenjenim kolegicama i kolegama koji su svojim sudjelovanjem u spomenutoj anketi dali svoj doprinos poboljšanju kvalitete rada Stručne sekcije.

voditelj Stručne sekcije HMD-a

mr.sc. Bojan Kovačić, viši predavač

Poziv nastavnicima matematičkih predmeta na veleučilištima i samostalnim visokim školama u Republici Hrvatskoj

Poštovane kolegice i kolege,

s ciljem uspostavljanja kvalitetnije međusobne suradnje na rješavanju problema s kojima se u svojoj nastavnoj praksi danas susreću nastavnici matematičkih predmeta na veleučilištima i samostalnim visokim školama u našoj zemlji, ovim putem vas pozivam da se aktivno uključite u rad Stručne sekcije HMD-a. Budite slobodni predložiti stručnu ili metodičku temu o kojoj biste željeli održati izlaganje na sastanku sekcije, predložiti temu iz djelokruga rada sekcije o kojoj bi se raspravljalo na sastanku sekcije, predstaviti svoje recenzirane nastavne materijale itd. Neka stručno-metodički sastanci Stručne sekcije HMD-a budu mjesto na kojemu ćemo raspravljati o problemima s kojima se susrećemo u svojoj nastavnoj praksi, predlagati konkretna rješenja tih problema i upućivati svoje prijedloge mjerodavnim osobama, odnosno tijelima.

Termini stručno-metodičkih sastanaka Stručne sekcije HMD-a bit će pravodobno objavljeni na ovim mrežnim stranicama.

Veselim se zajedničkim susretima na stručno-metodičkim sastancima Stručne sekcije HMD-a i želim vam što više motiviranih i uspješnih studenata na nastavi iz vaših predmeta.

voditelj Stručne sekcije HMD-a

mr.sc. Bojan Kovačić, viši predavač

Otvoren pristup izdanjima Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku

Od 9. studenoga 2017. sva su izdanja Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku u potpunosti javno dostupna u PDF formatu na ovoj poveznici te se mogu slobodno koristiti u akademske svrhe. Tiskani primjerci izdanja mogu se po prilagođenim cijenama nabaviti u Knjižari NOVA, Trg Ante Starčevića 4, Osijek.

Predstavljeni nastavni materijali u 2016. godini

Udžbenik "Poslovna matematika uz primjenu MS Excela" predstavio je autor, mr.sc. Milan Papić sa Sveučilišta Libertas u Zagrebu. Narudžba udžbenika moguća je ovdje.

Priručnik "Repetitorij matematike za studente elektrotehnike" predstavili su autori Luka Marohnić, Bojan Kovačić i Tihana Strmečki s Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu. Elektronička verzija priručnika dostupna je ovdje.

Izvještaj o aktivnostima Stručne sekcije HMD-a u 2016. godini

Stručno-metodički sastanci

U 2016. godini Stručna sekcija Hrvatskoga matematičkog društva održala je ukupno tri stručno-metodička sastanka. Svi sastanci i stručno-metodička predavanja održani su u zgradi PMF-Matematičkoga odsjeka Sveučilišta u Zagrebu, Bijenička 30, s počecima u 17:30 sati.

Prvo predavanje održano je 11 ožujka 2016. Predavanje pod nazivom O arhitektonskoj fotogrametriji održala je doc.dr.sc. Marija Šimić Horvath s Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Hrvatskoga društva za geometriju i grafiku. Sažetak predavanja dostupan je ovdje.

Drugo predavanje održano je 3. lipnja 2016. Predavanje pod nazivom Dominik Palman i Boris Pavković – značajni profesori i geometričari održao je prof. dr. sc. Mirko Polonijo, redoviti profesor u trajnom zvanju, s PMF-Matematičkoga odsjeka Sveučilišta u Zagrebu. Sažetak predavanja dostupan je ovdje. Fotografije s predavanja dostupne su ovdje. Tekst o predavanju objavljen u Godišnjaku Glasnika matematičkoga za 2016. godinu objavljen je ovdje (stranica 130. (PDF-dokument), odnosno 634. (tiskana verzija)).

Treće predavanje održano je 21. listopada 2016. Predavanje pod nazivom E-učenje u službi poučavanja matematike održala je prof. dr. sc. Blaženka Divjak, redovita profesorica u trajnom zvanju, s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Sažetak predavanja dostupan je ovdje.

Ostale aktivnosti

Na inicijativu Odbora Stručne sekcije, Izvršni odbor Hrvatskoga matematičkoga društva uputio je dopis Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Republike Hrvatske (NVZVOTR) s prijedlozima dopuna uvjeta za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku reizbora u nastavna zvanja predavača i višega predavača. Prijedlozi su utemeljeni na rezultatima ankete koju je među dvadesetak nastavnika matematičkih predmeta na veleučilištima i samostalnim visokim školama u Republici Hrvatskoj proveo Odbor Stručne sekcije. Službeni stav NVZVOTR o navedenim prijedlozima još uvijek se iščekuje.

Uspostavljena je i kvalitetna suradnja Odbora Stručne sekcije s Matičnim povjerenstvom za prirodne znanosti Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, a u svrhu rješavanja problema i nejasnoća koji se pojavljuju u postupcima izbora u nastavna zvanja.

voditelj Stručne sekcije HMD-a

mr.sc. Bojan Kovačić, viši predavač

Izvještaj o aktivnostima Stručne sekcije HMD-a u 2015. godini

Stručno-metodički sastanci

U 2015. godini Stručna sekcija Hrvatskoga matematičkog društva održala je ukupno tri stručno-metodička sastanka. Svi sastanci i sva stručno-metodička predavanja održana su u zgradi PMF-Matematičkoga odsjeka Sveučilišta u Zagrebu, Bijenička 30, s počecima u 17:30 sati.

Prvo predavanje održano je 27. veljače 2015. Predavanje pod nazivom Vrednovanje u matematičkom obrazovanju održala je prof. dr. sc. Željka Milin-Šipuš, redovita profesorica s PMF-Matematičkog odsjeka Sveučilišta u Zagrebu.

Drugo predavanje održano je 24. travnja 2015. Predavanje pod nazivom Usporedba kvantitativnih efekata dvaju „klasičnih“ modela otplate zajma održao je mr.sc. Bojan Kovačić, viši predavač s Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu. Sažetak predavanja dostupan je ovdje.

Treće predavanje održano je 18. rujna 2015. Predavanje pod naslovom Odlazna Erasmus+ mobilnost na radionice za e-učenje u Dublin održao je Bojan Radišić, mag. educ. math. et inf., viši predavač s Veleučilišta u Požegi.

Ostale aktivnosti

U ožujku 2015. godine na prvom (konstituirajućem) zasjedanju nove Skupštine HMD-a izabran je novi voditelj Stručne sekcije HMD-a.

U travnju 2015. godine na prvoj (konstituirajućoj) sjednici novoga Izvršnoga odbora HMD-a izabran je novi Odbor Stručne sekcije HMD-a.

voditelj Stručne sekcije HMD-a

mr.sc. Bojan Kovačić, viši predavač