ODGODA 9. KONGRESA NASTAVNIKA MATEMATIKE

Poštovane kolegice i kolege,

radi trenutne situacije 9. Kongres nastavnika matematike odgađa se do daljnjeg. Novi termin Kongresa bit će na vrijeme objavljen.

Svi autori radova pozvani su pripremiti svoje priloge u obliku članka za Poučak. Unaprijed hvala na razumijevanju. 

Srdačan pozdrav,

Organizacijski odbor Kongresa


 

9. KONGRES NASTAVNIKA MATEMATIKE
REPUBLIKE HRVATSKE

 

Od 1. do 3. srpnja 2020. godine održat će se 9. kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva (HMD-a), Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (PMF-a) i Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO-a), te pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

 

Glavna tema skupa je

"Brojevi i funkcije".

 

U radu skupa sudjelovat će nastavnici i učitelji matematike, učitelji razredne nastave, odgajatelji, metodičari, visokoškolski nastavnici, viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje te studenti zainteresirani za nastavu matematike.

 

Rad kongresa odvijat će se u šest sekcija:

- sekcija za predškolski odgoj,

- sekcija za učitelje razredne nastave,

- sekcija za učitelje matematike u višim razredima osnovne škole (predmetna nastava),

- sekcija za nastavnike matematike u srednjim školama,

- stručna sekcija,

- sveučilišna sekcija.

 

Zainteresirani autori mogu predložiti sekcijska priopćenja (15 minuta), radionice na računalima (60 minuta) i radionice u učionici (90 minuta), te postere. Sažetke treba napisati koristeći predviđeni obrazac te ih e-poštom poslati na adresu odgovarajuće sekcije.

 

Zaprimljeni sažeci proći će recenziju o čijem će rezultatu autori biti obaviješteni. Cjeloviti radovi u obliku članka trebaju biti poslani na iste adrese. U zborniku radova 9. kongresa nastavnika matematike bit će objavljeni sažeci, dok će odabrani cjeloviti radovi biti objavljeni u časopisu Poučak.

 

Važni datumi:

15. 4. 2020. Rok za slanje sažetaka

19. 4. 2020. Obavijest o prihvaćanju sažetaka

23. 4. 2020. Rok za slanje revidiranih sažetaka

15. 9. 2020. Rok za slanje cjelovitih radova (za objavu u časopisu Poučak)


 

PRVA OBAVIJEST I POZIV NA
9. KONGRES NASTAVNIKA MATEMATIKE
REPUBLIKE HRVATSKE

 

Hrvatsko matematičko društvo najavljuje 9. kongres nastavnika matematike za 1. – 3. srpnja 2020. godine. Kongres će se održati u Zagrebu u prostorima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Kongres će raditi u šest sekcija – dječji vrtići, razredna nastava, sekcija za učitelja matematike u osnovnim školama, sekcija za nastavnike matematike u srednjim školama, sekcija visokog školstva i sveučilišna sekcija.       

Glavna tema Devetog kongresa je Brojevi i funkcije.

S obzirom na trenutnu situaciju, ranije objavljeni rokovi su produljeni. 

Detaljnije obavijesti, prijavnicu i rokove za prijavu objavit ćemo naknadno.