Prijedlog okvirnog matematičkog kurikuluma

 

Na našoj stranici objavljena je dorađena inačica prijedlog Okvirnog matematičkog kurikuluma za osnovnu školu i srednju školu. U njegovoj izradi sudjelovali su Sanja Antoliš, Aleksandra Čižmešija, Ivica Gusić, Jelena Gusić Hrvoje Kraljević, Željka Milin-Šipuš, Petar Mladinić, Tanja Soucie, Renata Svedrec, Zvonimir Šikić i Sanja Varošanec. Oblikovanju ovog dokumenta doprinijeli su Zrinka Franušić, Dubravka Glasnović-Gracin, Dobrila Golubović, Ljiljana Kelava Račić, Ivana Kokić, Đurđa Kulušić, Zlatko Lobor, Sandra Madžar, Maja Marić, Ivan Mrkonjić, Margita Pavleković, Sanja Rukavina, Tamara Srnec, Tomislav Šikić, Eva Špalj, Mladen Tomčić, Milana Vuković i Mladen Vuković.

OMK definira minimum matematičkog obrazovanja koje trebaju dobiti sva naša djeca. Naravno, s obzirom na obrazovne potrebe učenika, lokalne i šire društvene zajednice, te svoj profil, škole će navedenu zajedničku jezgru moći produbljivati i proširivati. Ovakav je pristup izuzetno važan za učenike srednjih strukovnih škola, budući da im svima omogućava stjecanje nužnih matematičkih kompetencija za nastavak obrazovanja na sveučilišnoj i veleučilišnoj razini (dakle, i za polaganje državne mature), što do sada nije bio slučaj.

Molimo vas da pozorno pročitate materijale te da nam dostavite svoje prijedloge i primjedbe za dodatno poboljšanje. Ovaj dokument je temelj za izradu predmetnog matematičkog kurikuluma čija izrada predstoji.

 

Matematika-NOK-predavanje-Zagreb.pdf

Ucenicka_postignuca_OS_04062009.pdf

Matematika-NOK-15102009-po_domenama.pdf