Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u ožujku 2020.

Ppozivamo vas na predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri koje će se održati u srijedu, 11. ožujka 2020. godine (druga srijeda u ožujku) u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Debata u nastavi" održat će Dorotea Brajković.

Sažetak:
Pojam debate široko je prisutan u svakodnevnom govoru od političkih debata do onih prijateljskih nakon filma ili predstave. Što je debata zapravo i zašto nam je važna, te kako se njezini elementi mogu koristiti u nastavi, glavna su pitanja kojima će se baviti predavanje. Predstavit će se načini strukturiranja rasprave na satu kojima bi se potaknula veća interakcija učenika s nastavnim sadržajem, kao i kako pružiti povratne informacije na održane debatne govore.

O predavačici:
Dorotea Brajković studentica je studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Debatom se bavila kroz debatni klub Sagitto i bila članom Hrvatske debatne reprezentacije. Radionicu o primjeni debate u nastavi prvi je puta provela na skupu srednjoškolskih nastavnika održanog u V. gimnaziji 2018. godine.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije
 predavanje u veljači 2020.

Prvo predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a održat će se u srijedu, 5. veljače 2020. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Povezanost geografije i matematike na primjeru terenske nastave iz geografije" održat će Marija Ujlaki.

Sažetak:
Kroz predavanje ću predstaviti povezanost matematike s geografijom prema novom kurikulumu geografije i malo usporediti s dosadašnjom prema Nastavnom planu i programu. Na primjeru terenske nastave geografije u 8.razredu, prikazat ću korelaciju na konkretnom primjeru. Na toj terenskoj nastavi koristila sam nekoliko digitalnih aplikacija, a za dvije od njih (QR kod i ARKOD) prikazat ću mogućnosti i prednosti primjene digitalnih alata.

O predavačici:
Marija Ujlaki, profesorica geografije i povijesti ima 20 godina radnog iskustva u osnovnoj školi, savjetnica je. Radi u OŠ Dragutina Domjanića u Svetom Ivanu Zelini. O sebi kaže: Volim geografiju i putovanja, volim i povijest, djecu i svoj posao, često sam u potrazi za novim idejama i znanjima kako bih bila u toku ali i unaprijedila svoj rad i nastavu.


 

Popis održanih predavanja na Stručno-metodičkim večerima

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

     predavanja

2010.

     predavanja

2011.

     predavanja

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.